Contabilitate financiara completa computerizata,
in partida dubla si simpla, conform legislatiei in vigoare, inclusiv intocmire bilant.
Consultanta fiscala conforma cu domeniul de activitate al clientului.
Servicii de gestiunea resurselor umane si salarizare.
Servicii cenzorat societati comerciale si ONG-uri.
Servicii certificare bilant si expertiza contabila.
Depunere declaratii fiscale si de personal ONLINE.
Planuri de afaceri.

 

Contabilitate Financiara

Consiliere in organizarea fluxului de documente, intocmirea corecta si completa documentelor contabile primare,
organizarea si evidenta gestiunii si a stocurilor.
Preluarea documentelor primare, daca este necesar.
Inregistrarea documentelor primare in evidenta contabila computerizata in conformitate cu principiile contabilitatii si legislatia in vigoare.
Evidenta analitica a clientilor si furnizorilor. Evidenta activelor imobilizate si circulante.
Calculul amortizarii mijloacelor fixe conform deciziei administratorului si legislatiei in vigoare.
Organizarea contabilitatii de gestiune – evidenta stocurilor.
Intocmirea jurnalelor de TVA, registrul jurnal, registrul inventar.
Intocmirea balantei lunare de verificare analitica si sintetica.
Intocmirea si depunerea online a declaratiilor fiscale lunare, trimestriale, anuale.
Intocmirea si depunerea situatiilor financiare semestriale si abilantului contabil anual.
Informarea lunara a conducerii societatii despre rezultatele financiar contabile.
Intocmirea de rapoarte solicitate suplimentar de conducerea societatii.

Servicii fiscale

Consultanta Fiscala conform cu domeniul de activitate al clientului.
Calcul si intocmire declaratii :
TVA, impozit pe profit, impozitul pe venitul microintreprinderilor, alte taxe.
Contributii sociale si impozit pe salarii.
Impozitul pe venit pentru PFA, profesii liberale, societati civile, etc.
Impozitul pe reprezentante.
Alte impozite si taxe impuse de legislatie.
Reprezentare in relatia cu ANAF, obtinere certificate fiscale, verificare fise pe platitor AFP.

Resurse umane si salarizare

Asistenta in intocmirea regulamentului de ordine interioara si fisei postului.
Intocmirea contractelor individuale de munca, a actelor aditionale si deciziilor.
Reprezentare la ITM pentru inregistrare actelor si completarea cartilor de munca.
Intocmire si depunere REVISAL ( registrul de evidenta a salariatilor ) la ITM.
Intocmirea statului de salarii pe baza pontajului zilnic.
Intocmirea ordinelor de plata aferente datorilor la bugetul de stat si BASS.

Servicii auxiliare :
* adeverinte pentru salariatii, calcule salarii brut – net,
* transmiterea prin email a oricarui document ( inclusiv op-uri, stat salarii, balante, etc. )

trimite un mesaj catre Contexpert Studio