Legea dialogului social nr. 62 din 10/05/2011, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 10/05/2011 prevede :

Art. 224. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

   a) Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, cu modificările ulterioare;

   b) Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 26-39, care se abrogă de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului justiţiei prevăzut la art. 177;

   c) Legea patronatelor nr. 356/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 12 iulie 2001, cu modificările ulterioare;

   d) Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificările şi completările ulterioare;

   e) Legea nr. 109/1997 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 7 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

   f) Hotărârea Guvernului nr. 369/2009 privind constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social la nivelul administraţiei publice centrale şi la nivel teritorial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 7 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

In consecinta, s-a anulat notiunea de contract colectiv de munca unic la nivel national, cu toate implicatiile acestuia, printre care si coeficientii minimi de ierarhizare in functie de nivelul de pregatire prevazuti in ultimul contract colectiv de munca (art. 40 din Contract nr. 2895 din 29/12/2006 Publicat in Monitorul Oficial, Partea V nr. 5 din 29/01/2007 ).

Art. 128. al.(1) din Legea 62 a dialogului social prevede Contractele colective de muncă se pot negocia la nivel de unităţi, grupuri de unităţi şi sectoare de activitate.

Prin urmare raman valabile contractele colective de munca incheiate la aceste niveluri. Daca aceste contracte la nivel de unitate sau ramura prevad coeficienti de ierarhizare, acestia raman in vigoare.

Legea dialogului social a intrat in vigoare la data de 13/05/2011.

Salariul minim pe economie in 2011 este de 670 ron conform HG 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 824 din 9 decembrie 2010.