Biroul de presa al Guvernului a anuntat adoptarea unei ordonante de urgenta in sedinta din 23 decembrie 2010, cuprinzand cateva modificari importante ale codului fiscal.

Asfel incepand din ianuarie 2011 societatile comerciale care se incadreaza in categoria microintreprinderilor pot opta pentru impozitarea cu 3% asupra cifrei de afaceri sau impozitul pe profit de 16%.

Conditiile necesare a fi indeplinite de catre o societate comerciala pentru a opta pentru acest tip de impozitare sunt :

- sa nu obtina venituri din activităţi bancare, asigurări, jocuri de noroc, consultanţă şi management. 

- sa obtina o cifra de afaceri anuala mai mica decat echivanlentul in lei 100.000 euro, la cursul BNR din 31 decembrie.

- sa aiba intre 1 si 9 salariati, la data de 31.12 a anului precedent.

Impozitul pe venitul microintreprinderilor a fost reintrodus in codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 117 din 23/12/2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 30/12/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

 Ordonanta 117 prevede ca societatile comerciale plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzuteşi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor prezentului titlu. ( Titlul V1 )

Pentru anul 2011, persoanele juridice române pot opta pentru plata impozitului reglementat de prezentul titlu dacă îndeplinesc, la data de 31 decembrie 2010, condiţiile prevăzute la art. 1121 din ordonanta.

Firmele nou-infiintate pot opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, dacă in termen de 60 de zile inclusiv de la data inregistrarii la Registrul comertului, conditia numarului de salariati este îndeplinită.